บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงาน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

Card image cap

ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงไฟฟ้าน้ำตาลบุรีรัมย์

Posted: 14/11/2023

ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงานไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด จ.บุรีรัมย์ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และอาคาร DIESEL ENGINE FIRE PUMP 1500 GPM. และ JOCKEY PUMP 20 GPM. ติดตั้งถังสำรองน้ำดับเพ อ่านต่อ..

Card image cap

ติดตั้งระบบดับเพลิงโตโยโบะ อินโดรามา

Posted: 28/09/2022

ติดตั้งระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาคาร Spining บริษัท โตโยโบะ อินโดรามา แอดวานซ์ ไฟเบอร์ส จำกัด นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ประกอบด้วย Foam Water Spray System, Pre Action Spray System, อ่านต่อ..

Card image cap

ติดตั้งระบบดับเพลิงคลังน้ำมันพีทีจี ขอนแก่น

Posted: 03/03/2022

ติดตั้งระบบดับเพลิง คลังน้ำมัน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาด 1,500 GPM และระบบท่อดับเพลิงด้วยโฟม สำหรับ Oil Tank พร้อมปรับปรุงระบบดับเพลิงให้เ อ่านต่อ..

Card image cap

ติดตั้งระบบดับเพลิงไทยวา

Posted: 22/02/2022

ติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน) โรงงานแม่สอด จ. ตาก ประกอบด้วย การก่อสร้างห้อง Fire pump และติดตั้ง fire pump system ขนาด 1,000 GPM ตามมาตรฐาน NFPA 20 ติดตั้งระบบดับเพลิง Fire hose syste อ่านต่อ..

Card image cap

ติดตั้งระบบดับเพลิงวินโดว์เอเซีย

Posted: 22/02/2022

ติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริษัท วินโดว์เอเชีย จำกัด จ.กาญจนบุรี อาคาร 1-4 มีการติดตั้ง Fire Pump Room , Fire Protection ,Fire Alarm และ Graphic Annunciator ระบบหัวสปริงเกอร์ฉีดน้ำดั อ่านต่อ..

Card image cap

ติดตั้งห้องปั้มน้ำดับเพลิง ขอนแก่นบริเวอร์รี่

Posted: 11/01/2022

ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 750 GPM. ยี่ห้อ Waterfall (ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL) และก่อสร้างถังสำรองน้ำ ขนาด 260 ลบ.ม. บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด จ.ขอนแก่น โดยการติดตั้งตามมตารฐาน NFPA 20 อ่านต่อ..