บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงาน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

Card image cap

ติดตั้งระบบดับเพลิง อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย

Posted: 26/04/2021

ติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท อุตสาหกรรมทำเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ   อ่านต่อ..

Card image cap

ติดตั้งระบบดับเพลิง ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่

Posted: 28/01/2021

ติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี อ่านต่อ..

Card image cap

ติดตั้งระบบดับเพลิง โครงการศูนย์บริหารพลังงานทดแทน

Posted: 19/05/2020

ติดตั้งระบบดับเพลิง โครงการศูนย์บริหารพลังงานทดแทน นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จ.พระนครศรีอยุธยา อ่านต่อ..

Card image cap

ติดตั้งระบบดับเพลิง โรงไฟฟ้า ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่

Posted: 25/03/2020

ติดตั้งระบบดับเพลิง โรงไฟฟ้า บริษัท ชลบุรี คลีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (CCE) จ.ชลบุรี   อ่านต่อ..

Card image cap

ติดตั้งระบบดับเพลิง ชุนยี

Posted: 20/03/2020

ติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัท ชุน ยี อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด จ.ชลบุรี อ่านต่อ..

Card image cap

ติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ลีบแฮรร์

Posted: 17/03/2020

ติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริษัท ลีบแฮรร์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ระยอง อ่านต่อ..