บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงและ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Protection System, Fire Alarm System, Fire Pump System, Fire Fighting) และ บริการหลังการขาย รวมทั้งงานระบบอื่นๆ โดยจะดำเนินการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนเลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ตรงตามมาตรฐานสมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ
National Fire Protection Association (NFPA)

รวมถึงมาตรฐาน FM (Factory Mutual) Global ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและบริหารความเสี่ยง Underwriters' Laboratories Inc. (UL) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ตลอดจนมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

บริการของเรา

ออกแบบ
ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

จำหน่าย
อุปกรณ์ ดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ติดตั้ง
ติดตั้ง ระบบดับเพลิง และติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
บริการหลังการขาย
ซ่อมบำรุงระบบ ดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ผลงานของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

ซีเอเค ร่วมใจเพื่อถนนสะอาดปลอดภัย

04/10/2023

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน "ซีเอเค ร่วมใจเพื่อถนนสะอาดปลอดภัย" โดยการทำความสะอาดและเก็บขยะในซ.พหลโยธิน 69/1 อ่านต่อ

อบรมดับเพลิง ปี 66

12/09/2023

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 66 อ่านต่อ

สนับสนุนชุดกีฬา

05/09/2023

สนับสนุนชุดกีฬาแก่นักเรียนร.ร.วัดบางบอน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อ่านต่อ

บรรยายให้ความรู้

31/08/2023

นายสรุตม์ สุขพรวรกุล วิศวกรขาย บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ระบบวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยในอาคาร” แก่พนักงานบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในการประชุม อ่านต่อ

"มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน
เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า"

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่เลือกใช้บริการ