บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Card image cap

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ควรทำอย่างไร

Posted: 03/03/2023

                   เหตุการณ์ไม่คาดคิด ไม่คาดฝัน ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น อย่างเหตุเพลิงไหม้นั้น ส่งผลกระทบและสร้างความเดือด และสร้างความสูญเสีย ต่อ อ่านต่อ..

Card image cap

ใช้ข้อต่อท่อแบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง ไม่สร้างมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Posted: 13/05/2022

            ท่อดับเพลิง ถือเป็นหนึ่งในองค์ประกอบหลักของงานระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยน้ำ ซึ่งเราสามารถพบเห็นท่อดับเพลิงได้ทั่วไปตามอาคาร หรือโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะท่อเ อ่านต่อ..

Card image cap

ทำไมจึงควรใช้กรู๊ฟ คับปลิ้ง ในการเชื่อมต่อท่อดับเพลิง

Posted: 09/03/2022

              นวัตกรรมการเชื่อมต่อท่อดับเพลิง ในงานติดตั้งระบบดับเพลิงแบบอัตโนมัติด้วยน้ำ โดยใช้อุปกรณ์กรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupli อ่านต่อ..

Card image cap

การวิเคราะห์ปัญหาระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดที่ทำงานผิดปกติด้วยผังก้างปลา

Posted: 23/08/2021

   ปัญหาของระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ทำงานผิดปกติด้วยแผนผังก้างปลา โดยมีปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย คือ          1. ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความเข้าใจในการตรวจส อ่านต่อ..

Card image cap

ข้อแตกต่างสารสะอาดดับเพลิง ระหว่างสาร FM-200 และสาร NOVEC-1230

Posted: 10/08/2021

                    สาร FM-200 เป็นสารสะอาดดับเพลิงที่มีการใช้งานมายาวนานและแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสารสะอาดดับเพลิงที่มีคุณสมบัติไม่นำ อ่านต่อ..

Card image cap

การทดสอบ Door Fan Test

Posted: 01/07/2021

                          การทดสอบรอยรั่วของห้อง (Enclosure Integrity test) ด้วยเครื่องมือ Door Fan Test เพื่อตรวจสอบว่า ช่องเปิด อ่านต่อ..