บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Card image cap

การวิเคราะห์ปัญหาระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาดที่ทำงานผิดปกติด้วยผังก้างปลา

Posted: 23/08/2021

   ปัญหาของระบบดับเพลิงอัตโนมัติที่ทำงานผิดปกติด้วยแผนผังก้างปลา โดยมีปัจจัยหลัก 4 ปัจจัย คือ          1. ผู้ปฏิบัติงาน ไม่มีความเข้าใจในการตรวจสอ อ่านต่อ..

Card image cap

ข้อแตกต่างสารสะอาดดับเพลิง ระหว่างสาร FM-200 และสาร NOVEC-1230

Posted: 10/08/2021

                    สาร FM-200 เป็นสารสะอาดดับเพลิงที่มีการใช้งานมายาวนานและแพร่หลาย เนื่องจากเป็นสารสะอาดดับเพลิงที่มีคุณสมบัติไม่นำ อ่านต่อ..

Card image cap

การทดสอบ Door Fan Test

Posted: 01/07/2021

                          การทดสอบรอยรั่วของห้อง (Enclosure Integrity test) ด้วยเครื่องมือ Door Fan Test เพื่อตรวจสอบว่า ช่องเปิด อ่านต่อ..

Card image cap

อากาศร้อน ยิ่งต้องระวัง “ไฟ”

Posted: 31/03/2021

                         ฤดูกาลในประเทศไทยนั้น แบ่งได้เป็นสามฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ในอดีตฤดูกาลต่ อ่านต่อ..

Card image cap

หมั่นดูแลรักษาถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Posted: 01/08/2020

                  หากเรานึกถึงสิ่งที่จะนำมาใช้การดับเพลิง เชื่อว่าสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงนั่นคือ “น้ำ” เพราะน้ำสามารถนำมาใช้ดับไฟได้ดี และ อ่านต่อ..

Card image cap

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานติดตั้งระบบดับเพลิง

Posted: 02/07/2020

               ในงานติดตั้งระบบดับเพลิงนั้น มีกรรมวิธีและขั้นตอนการดำเนินงานที่ต้องมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ อ่านต่อ..