บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงและ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Protection System, Fire Alarm System, Fire Pump System, Fire Fighting) และ บริการหลังการขาย รวมทั้งงานระบบอื่นๆ โดยจะดำเนินการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนเลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ตรงตามมาตรฐานสมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ
National Fire Protection Association (NFPA)

รวมถึงมาตรฐาน FM (Factory Mutual) Global ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและบริหารความเสี่ยง Underwriters' Laboratories Inc. (UL) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ตลอดจนมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

บริการของเรา

ออกแบบ
ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

จำหน่าย
อุปกรณ์ ดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ติดตั้ง
ติดตั้ง ระบบดับเพลิง และติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
บริการหลังการขาย
ซ่อมบำรุงระบบ ดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ผลงานของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

บริจาคเสื้อพละ

23/11/2022

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริจาคเสื้อพละให้แก่ครู อาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีปทุมวัลย์ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ผ่านกิจกรรมมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ อ่านต่อ

กฐินสามัคคีวัดไทรย้อย

23/11/2022

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมเป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2565 เพื่อสมทบทุนสร้างอุโบสถ ณ วัดไทรย้อย อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีพนักงานบริษัทร่วมพิธีครั้ง อ่านต่อ

สัมมนาพนักงาน ปี 65

18/10/2022

โครงการ CAK รักษ์ป่าชายเลน และกิจกรรมสัมมนาพนักงาน ประจำปี 2565 "ล่องแพ กินปู ดูเหยี่ยว" ณ ปลายตะวัน โฮมสเตย์ จ.จันทบุรี อ่านต่อ

รับรางวัลด้านความปลอดภัย

18/10/2022

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณ จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ สำนักงานสวัสดิการ อ่านต่อ

"มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน
เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า"

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่เลือกใช้บริการ