บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงาน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

ติดตั้งระบบดับเพลิงวินโดว์เอเซีย

Posted: 22/02/2022


ติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริษัท วินโดว์เอเชีย จำกัด จ.กาญจนบุรี อาคาร 1-4 มีการติดตั้ง Fire Pump Room , Fire Protection ,Fire Alarm และ Graphic Annunciator ระบบหัวสปริงเกอร์ฉีดน้ำดับเพลิงมีจำนวน 1,334 หัว แบ่งเป็น Main Header ออกเป็น 4 Zone โดยแต่ละ Zone มีการติดตั้ง Alarm Valve และ Test Station และได้มีการติดตั้ง DIESEL ENGINE FIRE PUMP 1000 GPM. และ JOCKEY PUMP 15 GPM.

  • แชร์ผลงานนี้