บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริการของเรา

ออกแบบ จำหน่าย และติดตั้ง ตลอดจนการบริการหลังการขาย งานระบบดับเพลิงและ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ออกแบบระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย

ออกแบบระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามงบประมาณที่กำหนด โดยมีการสำรวจหน้างานและพื้นที่จริง พร้อมทั้งนำข้อมูลและข้อจำกัดในการทำงานงานติดตั้ง มาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ดูผลงานทั้งหมด

ติดตั้งระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย

ติดตั้งระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ อาทิ Preaction system, Foam system, Spingkler system, FM200, Fire hose system ตามแบบและคำนึงถึงมาตรฐานตามงบประมาณที่กำหนด โดยทีมวิศวกรและช่างที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งมีการทดสอบระบบก่อนส่งมอบงาน ตลอดจนการรับประกันผลงานการติดตั้งและการใช้งานตามตกลง

ดูผลงานทั้งหมด

จำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย

จำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุอัคคีภัยทุกประเภท อาทิ Fire Pump, Deluge valve, Water spray nozzel, Smoke detector, Heat detector มาตรฐานยุโรปและอเมริกา

ดูสินค้าทั้งหมด

บริการหลังการขาย ซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย

บริการหลังการขาย ซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประจำปีหรือตามระยะเวลาที่กำหนด โดยช่างผู้ชำนาญงาน นอกจากนี้ยังมีบริการตรวจสอบระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมให้คำปรึกษา แม้ไม่ได้ติดตั้งกับบริษัทเรา เพื่อประเมินราคาเบื้องต้นก่อนปรับปรุงซ่อมแซมจริง

ดูผลงานทั้งหมด