บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

อบรมการใช้สี

Posted: 23/09/2020

อบรมการใช้สีแก่วิศวกรและผู้รับเหมา ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ

อบรมดับเพลิงแก่ชาวชุมชน

Posted: 15/09/2020

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และสาธิตการใช้ถังดับเพลิงแก่ชาวชุมชนซ.พหลโยธิน 69/1 ณ ลานหน้าอาคารคลังสินค้า บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ

เพื่อชุมชน

Posted: 14/09/2020

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบถังดับเพลิงพร้อมตู้ใส่ดับเพลิงเพื่อสาธารณประโยชน์ แก่ชุมชุมซ.พหลโยธิน 69/1 อ่านต่อ

ตรวจประเมิน ISO 9001 : 2015

Posted: 09/09/2020

การตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ

NBTสัมภาษณ์ทำข่าวทีมฟุตบอลเยาวชน ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล

Posted: 09/09/2020

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) สัมภาษณ์ทำข่าวทีมฟุตบอลเยาวชนบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ณ สนามฟุตบอลซีเอเค ฟุตบอล คลับ อ่านต่อ

รับมอบอุปกรณ์กีฬา

Posted: 09/09/2020

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับมอบอุปกรณ์กีฬาในกิจกรรมการมอบอุปกรณ์กีฬาแก่สถานประกอบการที่ร่วมเป็นเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ อ่านต่อ