บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

ตรวจประเมินภายใน

Posted: 15/07/2022

การตรวจประเมินภายใน ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเต อ่านต่อ

อบรมผู้ตรวจประเมินภายใน

Posted: 15/07/2022

การอบรมผู้ตรวจประเมินภายใน ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเ อ่านต่อ

อบรมข้อกำหนด ISO

Posted: 15/07/2022

การอบรมข้อกำหนด ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ

ซ่อมแซมถนน

Posted: 15/07/2022

พนักงานบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซ่อมแซมถนนหมู่บ้านอมรพันธุ์ 12 ซ. พหลโยธิน 69/1 บางเขน กรุงเทพฯ อ่านต่อ

กระชับมิตร

Posted: 13/06/2022

การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมพนักงานบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับทีมอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ม.ศรีปทุม ณ สนาม ม.ศรีปทุม อ่านต่อ

ชนะเลิศประกวดคำขวัญ

Posted: 08/06/2022

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดคำขวัญ “ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานประกอบการ” ประจำปี 2565 แก่นายภ อ่านต่อ