บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

รางวัลระดับประเทศ

Posted: 29/09/2020

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ทอง) ปีที่ 1 โดยมีนายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ รับมอบ อ่านต่อ

ถนนปลอดภัย พลังใจเพื่อชุมชน

Posted: 29/09/2020

พนักงานบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม โครงการ "ถนนปลอดภัย พลังใจเพื่อชุมชน" ซ่อมแซมถนนซอยพหลโยธิน 69/1 บางเขน กรุงเทพฯ อ่านต่อ

อบรมการใช้สี

Posted: 23/09/2020

อบรมการใช้สีแก่วิศวกรและผู้รับเหมา ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ

อบรมดับเพลิงแก่ชาวชุมชน

Posted: 15/09/2020

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และสาธิตการใช้ถังดับเพลิงแก่ชาวชุมชนซ.พหลโยธิน 69/1 ณ ลานหน้าอาคารคลังสินค้า บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ

เพื่อชุมชน

Posted: 14/09/2020

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบถังดับเพลิงพร้อมตู้ใส่ดับเพลิงเพื่อสาธารณประโยชน์ แก่ชุมชุมซ.พหลโยธิน 69/1 อ่านต่อ

ตรวจประเมิน ISO 9001 : 2015

Posted: 09/09/2020

การตรวจประเมินระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ