บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

ตรวจประเมินภายนอก ระบบ ISO

Posted: 19/12/2023

การตรวจประเมินภายนอก ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ของบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำก อ่านต่อ

มอบประกาศฯ นศ.สหกิจศึกษา

Posted: 15/12/2023

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่ผ่านการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ

CAK's Camp

Posted: 29/11/2023

กีฬาสี CAK's Games ครั้งที่ 5 ประจำปี 66 และกิจกรรม CAK's Camp ณ ปางสวรรค์ แคมป์ปิ้ง จ.อุทัยธานี อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษาร.ร.ด่านช้างวิทยา

Posted: 29/11/2023

การมอบอุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และทุนการศึกษานักเรียนโรงเรียนด่านช้างวิทยา จ.สุพรรณบุรี อ่านต่อ

รางวัลเกียรติยศ

Posted: 26/10/2023

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 4 และนางสาวล อ่านต่อ

ตรวจประเมินภายใน 2/66

Posted: 18/10/2023

การตรวจประเมินภายใน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ของบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกั อ่านต่อ