บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

กิจกรรมวันคริสมาสต์

Posted: 04/01/2022

กิจกรรมการแต่งกายเนื่องในวันคริสมาสต์ ประจำปี 2564 อ่านต่อ

กิจกรรมเพื่อสังคม 64

Posted: 09/12/2021

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน ประจำปี 2564 ประกอบด้วย การบริจาคถังดับเพลิงให้วัดราษฎร์นิยม, การตัดกิ่งไม้ในชุมชน, การซ่อมแซมผิวถนนในชุมชน, การชุดอุปกรณ์ป้อง อ่านต่อ

ประกาศเกียรติคุณ Zero Accident 2021

Posted: 16/11/2021

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับประกาศเกียรติคุณ ระดับต้น ปีที่ 2 กิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจาการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ

ซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปี 64

Posted: 11/11/2021

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดการอบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟแก่พนักงาน ประจำปี พ.ศ. 2564 อ่านต่อ

สนับสนุนเสื้อ NBT

Posted: 15/10/2021

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด สนับสนุนการจัดทำเสื้อผู้สื่อข่าวรากหญ้ากีฬาไทย ฝ่ายข่าวกีฬา สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) พร้อมทั้งแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมพนักงานบริษัท ซีเอเค อ อ่านต่อ

คว้าสามรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Posted: 24/09/2021

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คว้าสามรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564 ประกอบด้วย รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับ อ่านต่อ