บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

ผ่านการรับรองระบบ ISO 45001 : 2018

Posted: 30/06/2021

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลปรากฏว่า บริษ อ่านต่อ

ตรวจประเมินภายนอก ISO 45001 : 2018

Posted: 18/06/2021

การตรวจประเมินภายนอก เพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018" ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ

ชนะเลิศประกวดคำขวัญ

Posted: 18/06/2021

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบเงินรางวัล จำนวน 2,000 บาท แก่นายวุฒิพงษ์ กลับแก้ว หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง ผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญเนื่องในวันความปลอดภัยแห่งชาติ อ่านต่อ

สงกรานต์ 64

Posted: 09/04/2021

พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำดำหัวขอพรคณะผู้บริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ ลานหน้าบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ

อบรมการตรวจประเมินภายใน

Posted: 31/03/2021

การอบรมหลักสูตร "การตรวจประเมินภายใน ตามแนวทางการตรวจประเมินระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018" ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ

อบบรม ISO 45001 : 2018

Posted: 22/03/2021

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่น จำกัด จัดการอบรมระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ