บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

รางวัลเกียรติยศ

Posted: 26/10/2023

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่น ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 4 และนางสาวล อ่านต่อ

ตรวจประเมินภายใน 2/66

Posted: 18/10/2023

การตรวจประเมินภายใน ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001:2015 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ของบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกั อ่านต่อ

ซีเอเค ร่วมใจเพื่อถนนสะอาดปลอดภัย

Posted: 04/10/2023

โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและชุมชน "ซีเอเค ร่วมใจเพื่อถนนสะอาดปลอดภัย" โดยการทำความสะอาดและเก็บขยะในซ.พหลโยธิน 69/1 อ่านต่อ

อบรมดับเพลิง ปี 66

Posted: 12/09/2023

การอบรมดับเพลิงขั้นต้นและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 66 อ่านต่อ

สนับสนุนชุดกีฬา

Posted: 05/09/2023

สนับสนุนชุดกีฬาแก่นักเรียนร.ร.วัดบางบอน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี อ่านต่อ

บรรยายให้ความรู้

Posted: 31/08/2023

นายสรุตม์ สุขพรวรกุล วิศวกรขาย บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย หัวข้อ “ระบบวิศวกรรมป้องกันอัคคีภัยในอาคาร” แก่พนักงานบริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ในการประชุม อ่านต่อ