บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

ฟุตบอล CAK ต้านยาเสพติด

Posted: 04/07/2020

กิจกรรมฟุตบอล CAK ต้านยาเสพติด โดยมีทีมช่อง 7 HD, ทีมช่อง one, ทีมกองกีฬาตำรวจ และทีมซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมกิจกรรม ณ สนาม ซีเอเค ฟุตบอลคลับ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ

ถ่ายทอดประสบการณ์

Posted: 29/06/2020

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีปทุม ประจำปีการศ อ่านต่อ

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

Posted: 29/06/2020

กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อ่านต่อ

อบรมเรื่องยาเสพติด

Posted: 22/06/2020

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมแก่พนักงาน หัวข้อ "การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด" ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีพ.ต อ่านต่อ

CAK ต้านยาเสพติด

Posted: 20/06/2020

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ของกองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อ่านต่อ

TEMCA

Posted: 20/02/2020

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแข่งขันกีฬาสมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย TEMCA Champion Cup 2020 ณ สนามฟุตบอลซุปเปอร์คิ๊ก ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดยบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คว้าร อ่านต่อ