บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

รับรางวัล TEMCA

Posted: 23/08/2017

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับรางวัลประเภท Industrail ผลงานโครงการ Automatic Sprinker System HmjP ในการประกวด “TEMCA M&E INSTALLATION AWARD 2017&rd อ่านต่อ

ร่วมบันทึกวิดีทัศน์

Posted: 02/06/2017

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในฐานะศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ประสบความสำเร็จในการทำงาน ร่วมบันทึกวิดีทัศน์ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตในรั้วม อ่านต่อ

มอบประกาศนียบัตรนศ. โครงการสหกิจศึกษา

Posted: 30/05/2017

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ผ่านการปฏิบัติงานด้านวิศวกรร อ่านต่อ

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

Posted: 23/05/2017

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบถังดับเพลิงแก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อสนับสนุนโครงการ “สานพลังเครือข่ายจิตอาสา ความปลอดภัยสู่โรงเรียน ครั้งที่ 4” ณ อาคารคณะวิศวก อ่านต่อ

สรงน้ำพระ สงกรานต์ ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล

Posted: 22/04/2017

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานในพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรผู้บริหารบริษัท เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพ อ่านต่อ

ทำบุญสำนักงานใหม่

Posted: 04/04/2017

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานในพิธี และถวายภัตราหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ตลอดจนแขกผู้มีเกี อ่านต่อ