บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงาน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงไฟฟ้าน้ำตาลบุรีรัมย์

Posted: 14/11/2023


ติดตั้งระบบดับเพลิงโรงงานไฟฟ้าชีวมวล บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด จ.บุรีรัมย์ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และอาคาร DIESEL ENGINE FIRE PUMP 1500 GPM. และ JOCKEY PUMP 20 GPM. ติดตั้งถังสำรองน้ำดับเพลิง พร้อมฐานรับถังสำรองน้ำ 329 cu.m. พร้อมติดตั้งท่อส่งน้ำตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 10 ตู้

  • แชร์ผลงานนี้