บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงาน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

ติดตั้งระบบดับเพลิงไทยวา

Posted: 22/02/2022


ติดตั้งระบบดับเพลิง บริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน) โรงงานแม่สอด จ. ตาก ประกอบด้วย การก่อสร้างห้อง Fire pump และติดตั้ง fire pump system ขนาด 1,000 GPM ตามมาตรฐาน NFPA 20 ติดตั้งระบบดับเพลิง Fire hose system ตามมาตรฐาน NFPA14 และติดตั้ง ระบบ Fire alarm system ตามมาตรฐาน NFPA 72

  • แชร์ผลงานนี้