บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงาน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

ติดตั้งระบบดับเพลิงคลังน้ำมันพีทีจี ขอนแก่น

Posted: 03/03/2022


ติดตั้งระบบดับเพลิง คลังน้ำมัน บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) จ.ขอนแก่น ประกอบด้วยระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงขนาด 1,500 GPM และระบบท่อดับเพลิงด้วยโฟม สำหรับ Oil Tank พร้อมปรับปรุงระบบดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตราฐาน NFPA

  • แชร์ผลงานนี้