บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงาน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

ติดตั้งห้องปั้มน้ำดับเพลิง ขอนแก่นบริเวอร์รี่

Posted: 11/01/2022


ติดตั้งระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 750 GPM. ยี่ห้อ Waterfall (ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL) และก่อสร้างถังสำรองน้ำ ขนาด 260 ลบ.ม. บริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด จ.ขอนแก่น โดยการติดตั้งตามมตารฐาน NFPA 20

  • แชร์ผลงานนี้