บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

Card image cap

อุ่นใจ เมื่อใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง

Posted: 19/04/2019

             ในสถานการณ์คับขันอย่างเหตุการณ์เพลิงไหม้นั้น วัสดุอุปกรณ์หรือสิ่งที่คนส่วนใหญ่นิยมใช้ดับเพลิง นอกเหนือการใช้น้ำดับเพลิง นั่นคือการใช้ถังดับเพลิงเข้าระงั อ่านต่อ..

Card image cap

ทำอย่างไร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

Posted: 03/04/2019

    เหตุเพลิงไหม้ หรือไฟไหม้ ถือเป็นหนึ่งในภัยภิบัติที่สร้างความสูญเสียและความเสียหาย ในหลายๆ ด้าน ทั้งทรัพย์สิน สภาพแวดล้อม รวมถึงด้านจิตใจ ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ส่วนสาเหตุน อ่านต่อ..

Card image cap

ติดตั้งระบบดับเพลิง = ลดการสูญเสีย

Posted: 22/03/2019

             เชื่อว่าทุกคนที่ได้พบเห็นหรือทราบข่าวเหตุการณ์เพลิงไหม้ หรือเหตุอัคคีภัย คงจะมีอาการหวั่นวิตก หดหู่ และสะเทือนใจกับภาพความสูญเสียที่ปรากฏ รวมถึงภาพค อ่านต่อ..