บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลในงานติดตั้งระบบดับเพลิง

Posted: 02/07/2020


               ในงานติดตั้งระบบดับเพลิงนั้น มีกรรมวิธีและขั้นตอนการดำเนินงานที่ต้องมีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นสิ่งหนึ่งซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่ง ไม่น้อยไปกว่าในเรื่องคุณภาพของงานนั่นคือเรื่องความปลอดภัยในการทำงานนั่นเอง ถือเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต่อผู้ที่ทำงานในด้านวิศวกรรมแทบทุกสาขา นอกจากจะต้องทำงานด้วยความใส่ใจ มีการวางแผนการทำงาน อย่างเป็นขั้นตอน มีการระมัดระวังไม่เกิดอุบัติเหตุ ระหว่างทำงานแล้ว เรายังต้องหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดเสียหาย และทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างสม่ำเสมอ หากชิ้นไหนที่ชำรุดและไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานได้อย่างปกติ ก็ไม่ควรนำมาใช้ เพราะนั่นอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุสร้างความสูญเสียได้ ควรที่จะเปลี่ยนใหม่ หรือจัดหา จัดซื้อใหม่มาทดแทน
                 อุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ถือเป็นอีกสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นไม่แพ้กัน ถือเป็นอุปกรณ์ที่ทุกคนต้องมี และต้องใช้ตลอดเวลาระหว่างปฏิบัติงาน โดยอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลที่จำเป็นประด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่
                     หมวกนิรภัย ถือเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่เรามักพบเห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะตามไซต์งานก่อสร้าง หรือในโรงงานอุตสาหกรรม หมวกนิรภัยช่วยลดความรุนแรงในการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับศรีษะของเรา อย่างการตกหล่นของสิ่งของ หรือวัสดุต่างๆ
                    รองเท้านิรภัย เป็นรองเท้าหุ้มส้นที่มีโครงเหล็กด้านใน ช่วยป้องกันและลดความรุนแรง จากอุบัติเหตุที่เกิดกับเท้าของเรา อย่างการตกหล่นของสิ่งของ หรือวัสดุต่างๆ ซึ่งรองเท้านิรภัยในปัจจุบันนี้ มีเท้ารองเท้าหนัง และรองเท้าผ้าใบ ขึ้นอยู่กับความชอบและระเบียบของโรงงานนั้นๆ ด้วย
                    เสื้อสะท้อนแสง ส่วนใหญ่เป็นเสื้อกั๊กติดแถบสะท้อนแสง เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยทำให้เรามองเห็นได้อย่างเด่นชัดมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างในบริเวณที่มืดหรือมีแสงน้อย หรือในเวลากลางคืน
                    แว่นตานิรภัย เป็นแว่นตาเลนส์ทำจากพลาสติกใส ช่วยป้องกันและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุที่เกิดขั้นกับดวงตาของเรา เช่น สะเก็ดที่เกิดจากการเจียรหรือเชื่อม นอกจากนี้ ยังช่วยป้องกันเศษฝุ่นละอองต่างๆ อีกด้วย
                    ถุงมือ เป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ในงานเฉพาะทาง ช่วยป้องกันหรือลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับมือ อย่างงานตัด เจียร หรืองานเชื่อม
                    หน้ากากป้องกันฝุ่นละออง ใช้สวมใส่เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ทางเดินหายใจ โดยเฉพาะในช่วงโควิด 19 ระบาด เราจะพบคนทั่วไปสวมใส่หน้ากากกันทั่วไปในชีวิตประจำวัน 
                 ที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ถือเป็นอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่มีความจำเป็นและส่วนใหญ่ มักจะใช้กันโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ความปลอดภัยส่วนบุคคลอื่นๆ อีก ที่ใช้ในงานเฉพาะทางหรือสถานที่ที่มีข้อจำกัด อาทิ อุปกรณ์ช่วยลดเสียง, เข็มขัดกันตกจากที่สูง และชุดป้องกันสารเคมี เป็นต้น
 

  • แชร์บทความนี้