บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

อากาศร้อน ยิ่งต้องระวัง “ไฟ”

Posted: 31/03/2021         
               ฤดูกาลในประเทศไทยนั้น แบ่งได้เป็นสามฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว ในอดีตฤดูกาลต่างๆ ที่กล่าวมานี้ จะมีสภาพภูมิอากาศที่มีเอกลักษณ์ค่อนข้างชัดเจน แต่ด้วยสภาวะอากาศและสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่มีสภาพแปรปรวนและเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก อาทิ สภาวะโลกร้อน การลดจำนวนของป่าไม้ การใช้สารเคมีในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ จึงทำให้สภาพภูมิอากาศต่างๆ เหล่านี้ ผันแปรเปลี่ยนแปลงไป จนทำให้หลายคนถึงกับบ่นว่า ประเทศไทยมีแค่ฤดูร้อนมาก กับฤดูร้อนน้อยเท่านั้น

               ฤดูร้อน และอากาศร้อน ถือเป็นฤดูกาลที่เด่นชัด สำหรับประเทศที่ตั้งอยู่ในแนวเส้นศูนย์สูตรอย่างประเทศไทย ฤดูร้อนเริ่มประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม เป็นระยะที่ขั้วโลกเหนือหันเข้าหาดวงอาทิตย์โดยเฉพาะในเดือนเมษายน ลำแสงของดวงอาทิตย์จะตั้งฉากกับพื้นผิวโลกจึงทำให้ได้รับแสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ ในฤดูนี้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนและแห้งแล้ง ขาดความชุ่มชื้น

               ในช่วงที่สภาวะอากาศร้อนและแห้งแล้งนั้น เรามักได้ยินข่าวเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นเป็นประจำ นั่นเพราะความร้อนที่สะสม ประกอบกับความแห้งแล้ง ขาดความชุ่มชื้น โอกาสที่เกิดเพลิงไหม้ จึงมีมากกว่าฤดูกาลอื่นๆ ดังนั้นในช่วงฤดูร้อนเราจึงต้องระมัดระวังและให้ความสำคัญในการป้องกันการเกิดเหตุเพลิงไหม้เป็นพิเศษ อย่างเช่นในอาคารบ้านเรือน เราต้องแยกวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงออกให้ห่างจากแหล่งความร้อน หมั่นตรวจตราอุปกรณ์ที่มีโอกาสการเกิดไฟไหม้ อย่าง อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟต่างๆ หรืออุปกรณ์หุงต้มประกอบอาหาร ว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยหรือไม่ หากต้องทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟ ก็ต้องใช้ความระมัดระวัง ควรเฝ้าและหมั่นสังเกตจนกว่าไฟจะมอดดับลง

               สำหรับในโรงงานอุตสาหกรรม และอาคารหรือหน่วยงานที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก ก็ควรหมั่นตรวจสอบอุปกรณ์และระบบดับเพลิงว่าอยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานหรือไม่ หากพบว่าชำรุดหรืออยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ก็ควรรีบดำเนินการซ่อมแซมหรือว่าจ้างบริษัทผู้ดูแลเข้าดำเนินการซ่อมแซมทันที เพื่อให้ระบบดับเพลิงและอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ กลับมาพร้อมใช้งานได้ปกติเต็มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ก็ควรสำรวจตรวจสอบเส้นทางและประตูหนีไฟว่า ชำรุดสามารถใช้งานได้ปกติหรือไม่ เพราะเส้นทางและประตูหนีไฟนั้นถือเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากต่อกรณีการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งเส้นทางและประตูหนีไฟนั้น จะต้องไม่มีสิ่งใดไปตั้งขวางเกะกะ ต้องมีความสะดวกต่อการใช้งาน
  
 

  • แชร์บทความนี้