บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

หมั่นดูแลรักษาถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

Posted: 01/08/2020


                  หากเรานึกถึงสิ่งที่จะนำมาใช้การดับเพลิง เชื่อว่าสิ่งแรกที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงนั่นคือ “น้ำ” เพราะน้ำสามารถนำมาใช้ดับไฟได้ดี และสะดวกในการใช้งานเพราะเราสามารถพบน้ำหรือแหล่งน้ำได้โดยทั่วไป นอกจากเราจะใช้น้ำในการดับเพลิงแล้ว เชื่อว่าอีกหลายคนจะต้องนึกถึงอุปกรณ์ดับเพลิงที่เราเห็นได้โดยทั่ว ตามอาคารบ้านเรือน หรือหน่วยงาน องค์กร ต่างๆ นั่นคือถังดับเพลิงนั่นเอง ถังดับเพลิงถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นที่ทุกๆ อาคาร สถานที่ จะต้องมี โดยเฉพาะในสถานที่ที่มีคนอยู่อาศัยหรือมาร่วมทำกิจกรรม หรือมารวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า คอนโดมิเนียม โรงพยาบาล ฯลฯ เป็นต้น เพราะถังดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ที่มีความสะดวก และมีความรวดเร็วในการดับเพลิง กรณีเพลิงพึ่งเริ่มก่อต่อหรือเมื่อเริ่มเกิดเหตุเพลิงไหม้นั่นเอง
                   นอกจากจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง หรือใช้ได้อย่างถูกวิธีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถดับเพลิงได้จริงและทันท่วงที อีกหนึ่งสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราไม่ควรละเลย นั่นก็คือการหมั่นดูหมั่นดูแลรักษาถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ถังดับเพลิงที่เรามักพบเห็นตามอาคารสถานที่ต่างๆ นั้น ส่วนใหญ่มักเป็นถังสีแดง หรือที่เรียกกันว่า ถังดับเพลิงเคมีแห้ง เมื่อฉีดออกมาจะมีลักษณะเป็นฝุ่นผงสีขาวฟุ้งกระจายเป็นวงกว้าง เจ้าเคมีแห้งฝุ่นสีขาวนี้จะทำหน้าที่ในการแทนที่ก๊าซออกซิเจนจึงทำให้ไฟขาดองค์ประกอบหลักในการลุกไหม้ นั่นคือขาดก๊าซออกซิเจน จนไม่สามารถลุกไหม้ได้จนมอดดับลง ขนาดของถังดับเพลิงที่นิยมใช้ตามอาคารส่วนใหญ่มีขนาดไม่เกิน 10 ปอนด์ เพราะมีขนาดไม่ใหญ่เกินไป สะดวกในการยกหรือเคลื่อนย้ายไปใช้งานนั่นเอง
                    การดูแลรักษาถังดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอเราสามารถทำเองได้โดย หมั่นสังเกตแรงดันภายในถัง ที่มาตรวัดแรงดันบนถัง ว่าอยู่ไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด โดยสังเกตจากเข็มวัดจะต้องอยู่ในขีดสีเขียว  หากเข็มวัดอยู่ในระดับต่ำกว่านี้ ไม่ควรนำมาใช้งาน เพราะประสิทธิภาพในการทำงานของถังดับเพลิงจะมีประสิทธิภาพลดลง อาจทำให้ไม่สามารถดับเพลิงได้ นอกจากนี้ผงเคมีภายในถังจะต้องไม่จับตัวเป็นก้อน รวมทั้งยังต้องหมั่นสังเกตสายฉีดว่าแตกหัก รั่ว เปื่อยชำรุดหรือไม่ สภาพตัวถัง ต้องไม่ผุกร่อน โดยปกติทั่วไปอายุการใช้งานถังดับเพลิง อยู่ที่ประมาณ 5-7 ปี ทั้งนี้อยู่กับสภาพแวดล้อมในการติดตั้ง
                    สิ่งสำคัญทีต้องคำนึงถึงนั่นคือ เมื่อเราใช้ถังดับเพลิงไปแล้ว ไม่ควรจะนำมาใช้อีก หากยังไม่ได้เติมผงเคมี เพราะเมื่อเราใช้งานไปแล้ว ถังจะมีแรงดันและปริมาณของสารที่ลดลง ทำให้ลดประสิทธิภาพในการงาน จนอาจไม่สามารถทำให้เพลิงดับลงได้ทันท่วงที
 

  • แชร์บทความนี้