บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

งานระบบดับเพลิงในสถานการณ์โควิด

Posted: 29/05/2020


            ในช่วงที่โลกของเราเกิดวิกฤติจากโรคระบาดเฉกเช่นทุกวันนี้ ส่งผลทำให้มนุษย์เราต้องปรับตัวปรับการใช้ชีวิตเพื่อระมัดระวังและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค พฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคนเปลี่ยนไปในหลายๆ ด้าน  ที่เห็นได้เด่นชัดนั่นคือ  ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ดำเนินชีวิต บางครอบครัวต้องสวมใส่ตลอดแม้กระทั่งในบ้านของตนก็ตามที หากครอบครัวนั้นเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีสมาขิกครอบครัวเป็นจำนวนมาก “หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า” ที่ใช้สวมใส่นี้ จึงถือเป็นอุปกรณ์จำเป็นสำหรับมนุษย์ในยุคโควิดเลยก็ว่าได้
            เจ้าโรคระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 ส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การทำงาน การดำรงชีพ สร้างความเสียหายในหลายๆ ธุรกิจ หลายครอบครัวและหลายชีวิตได้รับผลกระทบจากการว่างงานและถูกเลิกจ้าง ส่งผลให้เศรษฐกิจทรุดตัวเป็นอย่างมาก ในประเทศไทยของเราภาครัฐต่างหาวิธีป้องกันและช่วยเหลือผู้ที่ได้ผลกระทบจากโรคระบาดมหากาฬนี้  มาตรการการควบคุมโรคที่ดูเหมือนว่าจะได้ผลเป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการออกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือกำหนดเวลาเคอร์ฟิวส์ ในช่วงเวลา 22.00 – 4.00 น. ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนเป็น 23.00 – 4.00 น. หรือแม้กระทั่งมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม หลากหลายรูปแบบ ทั้งส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน เพื่อลดการเดินทางของผู้คน การปิดสถานที่หรือหรือสถานบริการที่มีคนมาชุมนุมเป็นจำนวนมาก อย่างสถานศึกษา สนามกีฬา หรือสถานบันเทิง การรณรงค์ให้ประชาชนล้างมือบ่อยๆ การกักตัว 14 วัน เพื่อสังเกตโรค สำหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ฯลฯ ซึ่งมาตรการต่างๆ ของรัฐ เหล่านี้ ช่วยส่งผลให้ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 ลดลงเป็นอย่างมาก
            แต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบตามมาจากโรคระบาดรวมถึงมาตรการต่างๆ เหล่านี้ นั่นคือสภาพเศรษฐกิจที่ทรุดต่ำลงเป็นอย่างมาก ส่งผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกิจไปทั่วโลก หลายธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดทุน หรือทนแบกรับภาระต้นทุนไม่ไหว ต่างพากันปิดกิจการหรือพับฐานการผลิตเป็นจำนวนมาก ธุรกิจไหนที่ยังพอสู้ไหว หรือพอเห็นแววไปต่อได้ ก็ต้องปรับตัวกันขนานใหญ่ ซึ่งธุรกิจก่อสร้างก็ได้รับผลกระทบนี้เช่นกัน ไม่เว้นแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับงานติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หลายบริษัทมียอดการจำหน่ายและการว่าจ้างลดลง ทุกบริษัทต้องทำตามมาตรการของรัฐในการควบคุมและป้องกันโรค ไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของพนักงานทุกคนก่อนปฏิบัติงาน มีการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าขณะปฏิบัติงาน มีจุดสำหรับล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่มีความเข้มข้นไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ ต้องหมั่นทำความสะอาดเครื่องมือและสำนักงานภาคสนามอยู่เสมอ มีการเว้นระยะห่างในการทำงาน ทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าวนั่นเอง บางสถานที่ที่เคยปฏิบัติงานในเวลากลางคืน อาจต้องเลิกหรือลดเวลาการทำงานลงเพื่อให้ทันเวลาเคอร์ฟิวส์ ซึ่งก็อาจส่งผลให้การทำงานล่าช้าลงได้ หรือแม้กระทั่งการสั่งสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ อาจต้องเพิ่มระยะเวลาในการเดินทางและจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศต้นทาง หรือประเทศปลายทาง
                 การปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ ในการป้องกันระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ประชาชนทุกคน ทุกสาขาอาชีพ ต้องปฏิบัติตน ตลอดจนตระหนักและให้ความสำคัญอย่างเคร่งครัด ตราบใดที่โรคร้ายนี้ยังไม่หยุดระบาด และยังไม่มีวัคซีนและตัวยาเฉพาะทางในการรักษาและป้องกันโรค
 

  • แชร์บทความนี้