บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ปัจจุบันบริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการ จำหน่าย ออกแบบ ติดตั้งระบบดับเพลิงและ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Protection System, Fire Alarm System, Fire Pump System, Fire Fighting) และ บริการหลังการขาย รวมทั้งงานระบบอื่นๆ โดยจะดำเนินการออกแบบและติดตั้ง ตลอดจนเลือกใช้ วัสดุอุปกรณ์ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก ตรงตามมาตรฐานสมาคมป้องกันเพลิงไหม้แห่งชาติ
National Fire Protection Association (NFPA)

รวมถึงมาตรฐาน FM (Factory Mutual) Global ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานที่ใหญ่ที่สุดในเชิงพาณิชย์และการประกันภัยอุตสาหกรรมและบริหารความเสี่ยง Underwriters' Laboratories Inc. (UL) ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ตลอดจนมาตรฐานการออกแบบและติดตั้งระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์อีกด้วย

อ่านเพิ่มเติม...

บริการของเรา

ออกแบบ
ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

จำหน่าย
อุปกรณ์ ดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
ติดตั้ง
ติดตั้ง ระบบดับเพลิง และติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
บริการหลังการขาย
ซ่อมบำรุงระบบ ดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ผลงานของเรา

ข่าวสารและกิจกรรม

สงกรานต์ 67

10/04/2024

กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรคณะผู้บริหาร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำจำปี 67   อ่านต่อ

รางวัลสหกิจศึกษา

09/04/2024

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการขนาดกลางดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น การประกวด CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอน อ่านต่อ

รายการ เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ถ่ายทำที่ซีเอเค

04/04/2024

รายการ "Change the world" เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD สัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ ตอน นวัตกรรมระบบดับเพลิง ชูเทคโนโลยีลดโลกร้อน ณ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่น อ่านต่อ

ร่วมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรม "Open House วิศวฯ Showcase"

28/03/2024

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรม "Open House วิศวฯ Showcase" ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน อ่านต่อ

"มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน
เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า"

ส่วนหนึ่งของลูกค้าที่เลือกใช้บริการ