บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ผลงาน

มุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นหนึ่งด้านความปลอดภัย เพื่อความประทับใจของลูกค้า

ติดตั้งระบบดับเพลิง ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล

Posted: 24/12/2021


ติดตั้งระบบดับเพลิง Machine part area และ Mechanical room บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จ.สระบุรี โดย มีการติดตั้งระบบสปริงเกอร์ฉีดน้ำดับเพลิง จำนวน 49 หัว มี Main header เพื่อจ่ายน้ำดับเพลิงให้แก่ระบบภายในห้อง Machine part area

  • แชร์ผลงานนี้