บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

เตรียมระบบดับเพลิงของบริษัทให้พร้อม หากต้องทำงานอยู่บ้าน

Posted: 28/03/2020


                 ในช่วงที่สถานการณ์ทั่วโลกอยู่ในช่วงวิกฤติ จากภัยของโรคระบาดที่อุบัติใหม่ อย่างไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID 19 ที่เริ่มจากประเทศจีน โดยกล่าวกันว่าสาเหตุเกิดจากการที่คนเปิบพิสดารอาหารสุดแปลกอย่างค้างคาว จนเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกาย ก่อนที่เชื้อแพร่กระจายสู่คนเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ทำให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก หลายประเทศยังไม่สามารถรับมือกับเชื้อโรคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เว้นแม้แต่ประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา ทั้งที่ประเทศเหล่านี้ที่ล้วนแล้วแต้มีความเจริญทางเทคโนโลยี และวิทยาการทางการแพทย์อันทันสมัยก็ตามที

                ในประเทศไทยของเรา มีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เป็นจำนวนมาก ไม่ต่ำกว่าพันคน  และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นทุกวัน จนรัฐบาลต้องออกมาตรการต่างๆ มารับมือและป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการปิดหรือลดการให้บริการสถานที่ที่จะมีคนมาใช้บริการหรือเดินทางมาเป็นจำนานมาก อย่างตลาด หรือห้างสรรพสินค้า ศูนย์สุขภาพ สนามกีฬา และสวนสาธารณะต่างๆ รัฐบาลมีการประกาศใช้พรก.ฉุกเฉิน ตรวจเข้มผู้ที่เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศ แม้กระทั่งการปิดพรมแดน ตามด่านตรวจคนเข้าเมืองทุกจุดที่มีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนอยู่บ้าน หลีกเลี่ยง การเดินทาง หรือทำกิจกรรมที่มีผู้คนเป็นจำนวนมาก ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และหมั่นล้างมืออยู่สม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ไม่ใช้สิ่งของ หรือของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร
               
                ด้วยสาเหตุดังกล่าวเบื้องต้นและเป็นการลดการแออัดของผู้คน หลายบริษัท หลายโรงงาน จึงมีมาตรการลดการแพร่เชื้อโดยให้พนักงานทำงานที่บ้าน แทนการเดินทางมาทำงานที่บริษัท ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหรือแพร่กระจายเชื้อได้เป็นอย่างดี แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงของทุกๆ บริษัทหรือทุกๆ หน่วยงานในช่วงที่ไม่มีใครทำงานนี้ นั่นคือ อาจเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อย่างเหตุเพลิงไหม้ก็เป็นได้ เรามักพบเห็นข่าวเพลิงไหม้เป็นประจำเสมอในยามที่ไม่มีคนอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีอากาศร้อนอย่างระยะเวลาในช่วงนี้  โดยสาเหตุส่วนใหญ่มาจากไฟฟ้าลัดวงจร ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้ ในยามที่ทุกคนทำงานอยู่บ้านเช่นนี้


               สิ่งแรกที่เราควรตรวจสอบนั่นคือเรื่องของระบบไฟฟ้าตามจุดต่างๆ มีการชำรุดหรือไม่ หากจุดไหนชำรุดก็ควรซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ หากเป็นไปได้ควรตัดไฟ ยกเลิกการใช้งานชั่วคราวไปก่อน
 
              
ต้องตรวจสอบระบบดับเพลิง หรือระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ หากมีการตรวจสอบเป็นประจำ ก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่วงเท่าไรนัก แต่ถึงอย่างไรก็ควรมีการทดลองใช้งาน หากใช้งานไม่ได้หรือใช้งานได้ไม่ปกติ ควรแจ้งช่างเพื่อตรวจสอบและดำเนินการแก้ไข

              หากมียังมีพนักงานรักษาความปลอดภัย หรือยังมีพนักงานบางคนมาทำงาน ควรมีการเดินสำรวจ ตรวจตราจุดต่างๆ เพื่อป้องกันเหตุอยู่เสมอ
นอกจากนี้ควรมีการเตรียมพร้อมเบอร์โทร.แจ้งเหตุฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถานีดับเพลิง สถานีตำรวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเมื่อเกิดเหตุจะได้แจ้งขอความช่วยเหลือได้ทันท่วงที

               ถึงแม้เราจะทำงานอยู่ที่บ้านในช่วงสถานการณ์เช่นนี้ เราควรติดตามข่าวสารและปฏิบัติตัวตามคำแนะนำและประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หากป่วย มีไข้ หรือมีอาการน่าสงสัยควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษาทันที
 

  • แชร์บทความนี้