บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บทความ

รวบรวมบทความเกี่ยวกับระบบดับเพลิงและระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

  เตรียมพร้อมรับเหตุเพลิงไหม้แค่ไหน ?

Posted: 26/02/2020


                 ข่าวสารเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ มีบ่อยเป็นประจำแทบทุกสัปดาห์ ทั้งเหตุการณ์ในประเทศและนอกประเทศ หลายคนมักคิดว่าเหตุการณ์เป็นเพลิงไหม้เป็นเรื่องไกลตัว จึงไม่ค่อยสนใจและให้ความสำคัญกันมากเท่าไรนัก แต่วันหนึ่งหากเราต้องตกอยู่ไหนเหตุการณ์อันน่าวิตกอย่างเหตุเพลิงไหม้นั้น เราจะทำอย่างไร ต้องปฏิบัติตนอย่างไร จึงจะทำให้ตัวเราหรือคนอื่นๆ ที่ร่วมชะตากรรมกับเรา มีชีวิตอยู่รอด สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติต่อไป
                 การเตรียมพร้อมรับมือเหตุเพลิงไหม้ จึงเป็นเรื่องที่ทุกคนควรใส่ใจและให้ความสำคัญ อย่าคิดเพียงว่าเหตุการณ์เพลิงไหม้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพนักงานดับเพลิงหรือผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้น หากคิดแบบนั้น เมื่อเกิดเหตุการณ์จริง คุณอาจไม่มีโอกาสได้เห็นหน้าคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักตลอดไปเลยก็เป็นได้
                ถึงแม้ว่าหลายอาคารหรือหลายโรงงานจะมีการติดตั้งระบบดับเพลิงแล้วก็ตามที แต่เราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า ชีวิตของเราจะรอดปลอดภัยจากเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวนี้ ดังนั้นการเตรียมพร้อมรับมืออยู่เสมอจึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำและความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

มีการซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟบ้างหรือไม่ ?
               
                 ในอาคารหรือโรงงานที่มีผู้คนอยู่เป็นจำนวนมาก เรื่องการซ้อมดับเพลิงหรืออพยพหนีไฟ ถือเป็นเรื่องที่จำเป็นและมีความสำคัญอย่างมาก การซ้อมดับเพลิงเป็นการเรียนรู้วิธีดับไฟ จากอุปกรณ์ดับเพลิงที่เพลิงที่อยู่รอบกายเรา อาทิ การใช้น้ำหรือถังดับเพลิงอย่างถูกวิธี เรียนรู้การทำงานของถังและสารที่ใช้ดับเพลิง รวมถึงประเภทของไฟและสารหรือวิธีที่ใช้ในการดับเพลิง เพื่อการดับอย่างถูกต้องถูกวิธี ส่วนการซ้อมอพยพหนีไฟนั้น ถือเป็นการซักซ้อมเพื่อการเอาชีวิตรอดจากเหตุเพลิงไหม้ ได้เรียนรู้ว่าควรทำอย่างไร และใช้เส้นทางไหนในการหนีไฟ ข้อสำคัญในการหนีไฟ นั่นคือการใช้เส้นทางหนีไฟ หลีกเลี่ยงการใช้ลิฟต์ในการหนีไฟเป็นอันขาด เพราะเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้ ส่วนใหญ่ระบบไฟฟ้าจะหยุดทำงานหรือใช้งานไม่ได้ตามปกติ การที่เราใช้ลิฟต์ในการหนีไฟ อาจทำให้เราติดอยู่ในลิฟต์ หากไม่มีใครมาช่วยเหลือได้ทันท่วงที อาจทำให้เราเสียชีวิตได้ ดังนั้นจึงควรอพยพหนีไฟไปตามเส้นทางหนีไฟ หรือใช้บันไดหนีดีที่สุด ที่สำคัญที่สุดเราต้องตั้งสติให้ดี อย่าหวั่นตื่นตระหนกจะจนทำอะไรไม่ถูก นั่นอาจให้คุณและคนใกล้เคียงต้องจบชีวิตลงก็เป็นได้


อุปกรณ์ดับเพลิงมีความพร้อมในการใช้งานมากน้อยเพียงใด ?
               
                   อุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิงถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกอาคารหรือทุกโรงงานต้องมี ที่สำคัญอุปกรณ์เหล่านี้ต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ดับเพลิงเป็นประจำ อาทิ ถังดับเพลิงจะต้องมีแรงดันปกติอุปกรณ์ไม่ชำรุดสูญหาย และต้องติดตั้งหรือวางอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้เด่นชัดและสะดวกในการหยิบมาใช้งาน ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงต้องติดตั้งหรือวางในตำแหน่งที่เห็นได้เด่นชัด และต้องไม่มีส่งของไปวางขวางเกะกะ ส่วนสภาพสายยางจะต้องไม่มีรอยรั่วหรือฉีกขาด เพราะจะทำให้ประสิทธิภาพในการฉีดน้ำลดลง นอกจากนี้ ยังต้องหมั่นสังเกตและตรวจสอบว่าเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทำงานอย่างปกติเต็มประสิทธิภาพหรือไม่ ท่อและวาล์วน้ำต่างๆ ต้องไม่ชำรุดรั่วซึม การตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบดับเพลิงจึงควรทำเป็นประจำและสม่ำเสมอ เพื่อที่มั่นใจได้ว่าหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นจริง อุปกรณ์และระบบดับเพลิงเหล่านี้สามารถใช้งานได้จริงและเต็มประสิทธิภาพเพื่อช่วยพิทักษ์ชีวิตและทรัพย์สินของเรา
 

  • แชร์บทความนี้