บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

ทำบุญสำนักงานใหม่

Posted: 04/04/2017


นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานในพิธี และถวายภัตราหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี


 

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้