บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

อบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

Posted: 03/07/2024


การฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงแก่ช่างของบริษัทผู้รับเหมาช่วง ณ ห้องประชุม 1 และอาคารคลังสินค้า บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้