บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

ถวายเครื่องผลิตออกซิเจน

Posted: 11/06/2024


บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ถวายเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อนำไปใช้บำบัดรักษาพระสงฆ์ที่อาพาธ ณ วัดดุสิดารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้