บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

ร่วมมือผลิตบัณฑิตป้อนภาคอุตสาหกรรม

Posted: 27/02/2017


พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีนายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นตัวแทนของทั้งสองหน่วยงานร่วมลงนาม ณ ห้องประชุม อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน


 

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้