บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

รางวัลสหกิจศึกษา

Posted: 09/04/2024


บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับรางวัลสถานประกอบการขนาดกลางดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น การประกวด CWIE ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 ของเครือข่าย CWIE ภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้