บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

ร่วมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรม "Open House วิศวฯ Showcase"

Posted: 28/03/2024


บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์ ในกิจกรรม "Open House วิศวฯ Showcase" ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคารสยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้