บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

วันเด็ก 66 @CAK

Posted: 16/01/2023


กิจกรรมวันเด็ก 66 @CAK ณ สนามซีเอเค ฟุตบอลคลับ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีการเล่นเกม จับสลากของขวัญ การเลี้ยงอาหารเครื่องดื่มจากผู้สนับสุนนในชุมชน และการมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงาน

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้