บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

การประชุมออนไลน์ทบทวนฝ่ายบริหาร

Posted: 02/08/2022


การประชุมออนไลน์ทบทวนฝ่ายบริหาร ระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 และระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ประจำปี 2565

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้