บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

ตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย

Posted: 26/04/2022


บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับการตรวจประเมินมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. ๘๐๐๑-๒๕๖๓) ระดับพื้นฐาน หรือ Thai Labour Standard (TLS. 8001-2020) Basic Level โดยคณะกรรมการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้