บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

คว้าสามรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

Posted: 24/09/2021


บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด คว้าสามรางวัลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2564 ประกอบด้วย รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ (ระดับทอง) ปีที่ 2, นายยงยุทธ์ สุวรรณมโณ ผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ได้รับรางวัลเจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหารงานดีเด่นระดับประเทศ และใบรับรองมาตรฐานในการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยมีนายสายชล แจ่มแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 เป็นประธานมอบรางวัล ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 9 อาคารสำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพฯ

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้