บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

ผ่านการรับรองระบบ ISO 45001 : 2018

Posted: 30/06/2021


บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับการตรวจประเมิน เพื่อขอรับรองระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ISO 45001 : 2018 ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผลปรากฏว่า บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านการรับรองระบบดังกล่าว

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้