บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

บริจาคให้มูนิธิร่วมกตัญญู

Posted: 25/12/2020


บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการ CAK แบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยบริจาคเงินและถังดับเพลิงเพื่อสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิร่วมกตัญญู ณ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้