บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

อบรมดับเพลิงแก่ชาวชุมชน

Posted: 15/09/2020


บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น และสาธิตการใช้ถังดับเพลิงแก่ชาวชุมชนซ.พหลโยธิน 69/1 ณ ลานหน้าอาคารคลังสินค้า บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้