บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

เพื่อชุมชน

Posted: 14/09/2020


บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มอบถังดับเพลิงพร้อมตู้ใส่ดับเพลิงเพื่อสาธารณประโยชน์ แก่ชุมชุมซ.พหลโยธิน 69/1

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้