บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

รับมอบอุปกรณ์กีฬา

Posted: 09/09/2020


บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด รับมอบอุปกรณ์กีฬาในกิจกรรมการมอบอุปกรณ์กีฬาแก่สถานประกอบการที่ร่วมเป็นเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด จัดโดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9 ณ ห้องประชุมวิภาวดี สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพฯ

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้