บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

อบรมเรื่องยาเสพติด

Posted: 22/06/2020


บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดอบรมแก่พนักงาน หัวข้อ "การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด" ณ ห้องประชุม 1 บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมีพ.ต.อ.นิมิต ชิตเจริญ ผู้กำกับการฝ่ายยุทธศาสตร์ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้

  • แชร์ข่าวสารหรือกิจกรรมนี้