บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

ติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดได้ที่นี่

ทำบุญสำนักงานใหม่

Posted: 04/04/2017

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานในพิธี และถวายภัตราหารเพล แด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้บริหาร และพนักงานบริษัท ตลอดจนแขกผู้มีเกี อ่านต่อ

งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ 2560 “Supper Black”

Posted: 27/02/2017

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่แก่พนักงาน ประจำปี 2560 ชื่องาน “Super black” โดยผู้ร่วมงานทุกคนต่างสวมเครื่องแต่งกายในโทนชุดสีดำ ณ อาคารคลังสินค้า บริษัท ซ อ่านต่อ

วันเด็ก 60 @ CAK

Posted: 27/02/2017

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรมวันเด็ก 60 @ CAK โดยมีเด็กในชุมชนและละแวกใกล้เคียงที่ทำการของบริษัท เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 130 คน ภายในงานมีการเลี้ยงอาหาร ไอศครีมและเครื่องดื่ม แก่เด็กและ อ่านต่อ

มอบประกาศนียบัตรนักศึกษาสหกิจศึกษา

Posted: 27/02/2017

นายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ผ่านการปฏิบัติงานด้านวิศวกรร อ่านต่อ

ร่วมมือผลิตบัณฑิตป้อนภาคอุตสาหกรรม

Posted: 27/02/2017

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างบริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีนายโชคชัย สงสม กรรมการผู้จัดการ บริษั อ่านต่อ