ระบบดับเพลิง
หน้าแรก ประวัติบริษัท สินค้า บริการ ผลงาน อีเมล์
ติดตั้งระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ติดตั้งระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุอัเพลิงไหม้ อาทิ Preaction system, Foam system, Spingkler system, FM200, Fire hose system ตามแบบและคำนึงถึงมาตรฐานตามงบประมาณที่กำหนด โดยทีมวิศวกรและช่างที่มีประสบการณ์ พร้อมทั้งมีการทดสอบระบบก่อนส่งมอบงาน ตลอดจนการรับประกันผลงานการติดตั้งและการใช้งานตามตกลง 

Last Updated 2017-06-23 08:19:52
More
- ออกแบบระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- จำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- บริการหลังการขาย ซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
427 อมรพันธุ์ 12 ซอยพหลโยธิน 69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : 0-2972-5977 โทรสาร : 0-2972-5974 สายด่วน : 08-6322-8937 e-mail : info@cakengineer.com