ระบบดับเพลิง
หน้าแรก ประวัติบริษัท สินค้า บริการ ผลงาน อีเมล์
จำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

จำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุอัคคีภัยทุกประเภท อาทิ Fire Pump, Deluge valve, Water spray nozzel, Smoke detector, Heat detector มาตรฐานยุโรปและอเมริกา  

Last Updated 2017-06-23 08:20:02
More
- ออกแบบระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ติดตั้งระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- บริการหลังการขาย ซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
427 อมรพันธุ์ 12 ซอยพหลโยธิน 69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : 0-2972-5977 โทรสาร : 0-2972-5974 สายด่วน : 08-6322-8937 e-mail : info@cakengineer.com