ระบบดับเพลิง
หน้าแรก ประวัติบริษัท สินค้า บริการ ผลงาน อีเมล์
ออกแบบระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ออกแบบระบบดับเพลิง  และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามงบประมาณที่กำหนด โดยมีการสำรวจหน้างานและพื้นที่จริง พร้อมทั้งนำข้อมูลและข้อจำกัดในการทำงานงานติดตั้ง มาใช้ในการออกแบบ เพื่อให้ระบบทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  

Last Updated 2017-06-23 08:20:08
More
- จำหน่ายอุปกรณ์ระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- ติดตั้งระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้
- บริการหลังการขาย ซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง และระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

บริษัท ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
427 อมรพันธุ์ 12 ซอยพหลโยธิน 69/1 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : 0-2972-5977 โทรสาร : 0-2972-5974 สายด่วน : 08-6322-8937 e-mail : info@cakengineer.com